5 snabba frågor!

Här ställer vi 5 snabba frågor till organisationer och stödsidor som arbetar med unga och psykisk ohälsa. Alla får samma frågor, men svaren är desto mer varierade. Nu har frågorna landat hos:

Hanna Danmo Källman, skribent i Autism - och Aspergersförbundets tidning Ögonblick

 

  • Vad arbetar ni med?

Vi försöker skapa bättre villkor för personer med autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd. Det gör vi bland annat genom att sprida kunskap och förståelse och arbeta för anpassad undervisning, sysselsättning och boende. Vi skapar forum där personer med egen funktionsnedsättning, närstående och personal kan träffas. 

  • Vad brukar ni få för respons?

Många berättar om den stora betydelsen av att träffa andra i liknande situation, till exempel personer med samma funktionsnedsättning eller föräldrar till barn med samma diagnos. Vi får mycket uppskattning för vårt informationsarbete, bland annat med tidningen Ögonblick och våra konferenser.

  • Vad är det bästa med ditt jobb?

Att jag får göra det jag är gillar och är bra på, att skriva. Det känns bra att göra något meningsfullt.

  • Ett bra råd ni gärna ger ungdomar?

Om du har en funktionsnedsättning, var öppen med den så får du lättare stöd och förståelse, till exempel i skolan. Ibland är det enklare än man tror att hitta strategier för att hantera sina svårigheter. 

  • En mening som ni vill peppa ungdomar med.

Du är inte ensam om dina upplevelser – våga prata med någon och sök hjälp om du behöver!