5 snabba frågor!

Här ställer vi 5 snabba frågor till organisationer och stödsidor som arbetar med unga och psykisk ohälsa. Alla får samma frågor, men svaren är desto mer varierade. På tur är: 


Monica Nanni, ordförande för Radiga Huset       
    

  • Vad arbetar ni med?

På Randiga Huset arbetar vi med att informerar och utblicda om sorg och sörjande. Vi arbetar också med att förbättra kommunikationen mellan sörjande och samhället i övrigt. Vi skapar mötesplatser och stödverksamheter för sörjande barn, unga och vuxna och vi vill förbättra attityderna till sorg i samhället.

  • Vad brukar ni få för respons?

Många blir förvånade när vi berättar att det varje dag är 8 barn under 18 år i Sverige som förlorar en förälder i dödsfall. Det talet ökar till 14 per dag om vi lägger till unga upp till 21 år. 

En fråga som alltid kommer är ”Hur kan ni hjälpa de unga?” Då berättar vi att det ofta blir en tyst familj som behöver få hjälp med att kommunicera med varandra kring den sorgliga händelsen.

En annan kommentar som vi möter ibland är ”Är inte sorg något man får klara själv?” På det svarar vi bestämt nej. Att få träffa andra som varit med om liknande situation hjälper ofta i sorgen. Man upptäcker att man inte är ensam. Dessutom kan man ge varandra tips om vad som underlättar när det känns tungt.

  • Vad är det bästa med ditt jobb?

Att jag kan använda mina erfarenheter och kunskaper till att hjälpa barn och unga som har det svårt. Det är så fantastiskt att uppleva hur de lär sig prata om och hantera sin situation. Att få vara med och dela deras skratt trots sorgen.  

  • Ett bra råd ni gärna ger ungdomar?

Var inte rädd för att prata om hur du känner dig, även när du mår dåligt och allt känns tungt. Du kan vända dig till en kompis eller någon vuxen som ju har mycket erfarenhet av livet. Kanske finns det fler som tycker att det inte alltid är så lätt. Kom ihåg att livet är inte så glassigt som det ofta skildras på teve.

  • En mening som ni vill peppa ungdomar med.

Du behöver inte bli vuxen så fort, du hinner ändå med det du tänkt. Du har rätt att ha din ungdom, ta inte på dig föräldrarollen, den är inte din ännu.