P3 vill undersöka hur unga mår

#mådåligt är ett samarbete mellan P3 och radiolyssnarna. Temat tas upp just för att det är många unga som mår psykiskt dåligt idag. P3 vill tillsammans med sina lyssnare kartlägga verkligheten och ta reda på hur unga i Sverige egentligen mår.

Det talas ofta om att unga mår allt sämre. På Sveriges Radio P3 vill man lyfta upp frågan och gå lite djupare in på varför det är så här. Unga radiolyssnare får dela med sig av sina berättelser och den här undersökningen kommer att hålla på under veckorna 47 till 51.

Du kan läsa mer på #mådåligt