Skillnader i hur vi mår

I Sverige har vi det bra på många sätt, men ändå är det stor skillnader i vår hälsa. Detta gälla både tjejer och killar och för alla åldrar. Till exempel har de människor som lever ensamt och är social utsatta svårare livsvillkor än i befolkningen.

Just ensamhet och social utsatthet är den starkaste riskfaktorn för sjukdom och död. Detta kan man läsa i Socialstyrelsen folkhälsorapport (2005).

Stress och tuffa situationer kan leda till både fysiska och psykiska sjukdomar, men de drabbar inte alla lika. Samma situation kan göra att vissa av oss blir sjuka, medan andra är tillsynes opåverkade.

Skillnaden ligger bland annat i vår sårbarhet. Den påverkas av vår förmåga att hantera stress och andra svårigheter. Sårbarheten påverkas också av vilka resurser och möjligheter vi har att lösa problem. Med andra ord är det flera olika faktorer som spelar in när det rör sig om vår psykiska hälsa. 

Vid upprepad stress eller flera traumatiska händelser i livet ökar känsligheten för en psykisk reaktion. En svår händelse kan till exempel utlösa en depression, även om kraften i händelsen inte är lika stor som tidigare händelser. Depressionen börjar då leva sitt eget liv och kan starta utan att det funnits något inslag av stress dessförinnan.