Att hantera sin situation

Om du lever nära en person som mår psykiskt dåligt blir du påverkad av det. Vare sig du vill eller inte. Vi gör alla saker för att klara av en situation – hantera den – även om vi inte alltid är medvetna om vad det är vi gör.

Det kan vara saker vi gör i stunden: Vi ”läser av” humöret eller sinnesstämningen på den som mår dåligt för att sedan göra eller vara på det sätt som passar bäst just då.

Vi kan ta på oss en viss roll, kanske vara den som lugnar eller lyssnar. Det kan också handla om att begränsa sig – det vill säga att undvika att göra saker för att inte ”provocera” eller göra sådant som den som mår dåligt kan uppfatta som ett svek.

Kanske låter vi också bli att göra saker som vi egentligen hade velat – men som på något sätt inte känns värt att göra  i det läge som råder.

Kan du göra på annat sätt?

Om du blir lite mer medveten om hur du hanterar en situation kan det bli lättare att ändra på sådant som känns fel. Ibland är det man gör det enda möjliga, men det kan också finnas utrymme för att göra saker lite mer på sina egna villkor.

Om din förälder till exempel verkar irriterad eller missnöjd - sant eller inte – så kanske du sätter igång och diskar eller går ut med soporna eller liksom börja ”tassa på tå” och all din uppmärksamhet blir inriktad på föräldern. Det där kan lätt bli en vana som man nästan inte själv märker.

Stanna upp ett tag och fundera – måste jag göra så här bara för att han/hon verkar irriterad? Gå tillbaka till dig själv lite och fundera över vad du tänkte eller skulle göra när den där obehagliga känslan kom.

Så här sa en kille om sin vana:

Ibland vet man inte om det man gör hjälper eller stjälper, kanske man hjälper för mycket ibland. Jag tycker att jag har hittat en bättre balans nu.