Hjälp & stöd

Livlinan besöker med jämna mellanrum organisationer och mottagningar där man arbetar med unga som antingen själva är drabbade av psykisk ohälsa - eller lever nära någon som är det. 

Vill stärka tjejers självkänsla

”Varje tjej ska kunna vara den hon själv vill vara och göra det just hon vill.” Det mottot arbetar United Sisters efter och Livlinan har varit och hälsat på dem i Göteborg.

”Vi ska bry oss – även på nätet”

Många tycker det är skönt att få prata utan att synas. Det har Klara Roxbergh upplevt när hon nätvandrar. I snart fyra år har hon funnits tillgänglig för samtal på olika forum på nätet. 

Osynliga grupper blir synliga

Rädda Barnen arbetar för att barn och unga ska få det bättre. Både runt om i världen och här hemma i Sverige. Livlinan har besökt Rädda Barnen i Göteborg där det också finns ett särskilt center för barn och ungdomar i utsatta livssituationer. 

Vill hjälpa andra i samma sits

Självskadebeteende handlar ofta om att hantera en svår och ångestladdad situation för att må bättre. Johanna och Karin på SHEDO har båda egen erfarenhet av detta och arbetar idag med att sprida information om självskadebeteende och ge stöd åt personer som är drabbade.