När är det dags att söka hjälp?

Att leva nära någon som mår psykiskt dåligt kan vara påfrestande och svårt, och ofta känner man sig ensam om sin situation. Men trots det är det många som drar sig för att söka hjälp, vare sig det gäller stöd för egen del, eller till den som är sjuk. Molnhopp.nu bad därför sajtens supportteam att svara på frågan: När är det dags att söka hjälp utifrån?

– Om hemsituationen är sådan att det vanliga vardagslivet inte längre fungerar, då är det dags att söka hjälp utifrån, tycker jag, säger Ingela Skärsäter.

Hon är forskare och som lektor på Sahlgrenska akademin undervisar hon blivande sjuksköterskor i psykiatri. Hon har också arbetat inom psykiatrisk vård som sjuksköterska i många år.

– En viktig aspekt när man tar hjälp utifrån är att du får höra en annan persons perspektiv på din situation. Det kan hjälpa dig att se din situation på ett nytt sätt. Det gör också att du kan komma på nya sätt att hantera din situation, eller att du förstår att du måste göra något radikalt.

Bra med en neutral person

Ingela Skärsäter tycker också att den som vill ha hjälp ska tänka på att det ibland är bättre att fråga en neutral person som inte finns med i vardagslivet hemma. Det kan vara en skolsjuksköterska, kurator, psykolog eller någon annan person.
– Det är lättare för en sådan person att ge dig "lite motstånd" i dina tankar och det kanske är precis det som behövs. Dina vänner vill gärna vara snälla och kanske inte vill ta upp alla aspekter, menar Ingela.

Det är också viktigt, tycker hon, att försöka behålla sina vänner om man själv råkar in i en kris. Goda vänner orkar med varandra, även om någon av dem ibland mår dåligt.
– Man ska vara rädd om sina kompisar så att man har dem kvar även när det är svårt, och då kan ha kul och uppleva gemenskap och glädje med dem.

Det finns en gräns även för stödjare

– Som stödjare känner du säkert att det viktigaste är att den som mår dåligt får hjälp. Det är oftast där fokus ligger. Hur du som stödjare ska klara av din roll kanske du inte tänker på så ofta. Men faktum är: Om du ska klara av att stödja din närstående så behöver även du veta att det finns en gräns - och hur viktig den gränsen är. Det säger Lilas Ali, forskarstuderande och sjuksköterska som bland annat arbetat på psykiatrisk akutmottagning.

– När du känner att du är ensam om att stödja den som mår dåligt, och det börjar påverka din hälsa och din vardag, till exempel skolan, fritidssysselsättningar och socialt umgänge, så är det mycket hög tid att söka hjälp. Du kanske känner att du inte ens hinner med dina läxor och ständigt är distraherad och orolig.

Lilas poängterar att det inte är lätt att säga när det är exakt "rätt" tid att söka hjälp. Varje situation är unik och det är olika för olika människor.
– Och det går ju även i perioder. Ibland känns situationen helt okej och hanterbar, men sedan kanske du känner att det svänger och du känner en oro inom dig. Då är det aldrig fel att kontakta sjukvården.

Problemen kommer smygande

Mikael Elf har arbetat länge som psykolog innan han började forska. Han tycker att man rent allmänt kan säga att de flesta psykiska problem har nytta av att bli behandlade så snart som möjligt.
– Men å andra sidan kommer problemen sällan över en natt utan mer smygande, säger han. Det gör att det kan vara svårt att avgöra när det är dags.

En huvudregel man kan ha, menar Mikael, är att en person behöver hjälp omedelbart om han eller hon är till fara för sig själv eller andra. Det kan vara en person som:

 • hotar med självmord
 • är våldsam mot andra
 • inte riktigt vet vad som är verkligt eller inte
 • är så djupt deprimerad att han eller hon inte tar hand om sig själv eller sina barn

Svårlösta problem drabbar närstående

– Sen tycker jag det behövs hjälp när någon har ett problem i livet som de inte riktigt kan lösa, vare sig själv eller med hjälp av vänner och/eller familj, säger Mikael. Ofta drabbar sådana problem de närstående också. Tecken på det kan vara att personen:

 • har suicidtankar (självmordstankar)
 • svälter sig eller hetsäter
 • dricker mycket alkoholofta har ånges
 • tofta är deprimeradskadar sig självständigt är i konflikt med andra
 • inte klarar att jobba eller gå i skolan - (sköter inte tider, är borta mycket, svårt att slutföra saker)
 • spelar bort pengar eller gör av med pengar som skulle använts till mat, hyra osv.
 • isolerar sig och undviker andra

Mikael tycker också att personer som har varit med om svåra händelser, eller blivit vittne till någon sådan, behöver någon att diskutera med kring vad man varit med om. Det kan handla om:

 • våldtäkt, misshandel, självmordshandlingar, övergrepp, rån, mord
 • naturkatastrofer, svåra olyckor, svåra sjukdomar, akut psykisk sjukdom
 • svåra sociala situationer där man känner starkt misslyckande och skam. Exempel: att bli vräkt  från sin bostad och andra situationer där andra ser ens "misslyckande".

Olika för närstående och för den som mår dåligt

Barbro Krevers har arbetat som arbetsterapeut och har forskat mycket kring anhörigas situation.

Tidigare forskade hon kring anhöriga till äldre personer, men i och med det här forskningsprojektet, PS Young Support, har hennes forskning även börjat gälla yngre människor.

Barbro vill gärna dela in frågan När är det dags att söka hjälp? i två delar: När är det dags att söka hjälp för den som är närstående och när är det dags för den som mår psykiskt dåligt?

På den första frågan svarar hon så här:
– Det är inte lätt att ge något generellt svar, men det finns kanske någon slags slutpunkt och det är, enkelt uttryckt, när du inte längre "står ut" med hur den egna situationen ser ut. Men helst ska du söka hjälp innan du når den punkten, tycker jag, eftersom risken annars är att du blir i för dåligt skick själv. Om du mår så dåligt av situationen att du blir sjuk av den får du ju ännu sämre ork att söka hjälp.

Barbro tycker att det är dags att söka hjälp om du ständigt går omkring och tänker på din närstående och hennes eller hans situation och om dessa tankar skapar oro och rädsla hos dig. Eller när tankarna påverkar ditt eget välbefinnande negativt och de mål du kanske satt upp för dig själv: Att klara av skolan eller ditt jobb på ett bra sätt, att leva ett självständigt och tryggt liv, att umgås med kompisar och må bra i största allmänhet.

– Det är hög tid att söka hjälp när du inte längre klarar av att sköta dina dagliga aktiviteter, på grund av att du är så orolig eller engagerad i personen som mår psykiskt dåligt, säger Barbro.
– Men det kan vara svårt att själv inse att du inte längre gör vissa saker eftersom du är så engagerad, både mentalt och rent praktiskt, för att hjälpa din närstående. Du kanske har ändrat ditt beteende, minskat på andra aktiviteter, dragit ner på umgänget med andra människor – utan att du riktigt tänkt på det.

Lyssna på andra i din omgivning

Hon tycker också att det är viktigt att lyssna på andra vad personer i omgivningen säger, om de tycker att du förändrat ditt beteende, eller verkar "sitta fast" i en negativ situation.
– Det kan vara bra att tala med en vän för att få perspektiv, men det är också viktigt att inte alltid tömma ut sina problem på sina vänner – utan istället söka professionell hjälp. Ibland är det bra om en vän säger ifrån: "Nu orkar jag inte höra om dina problem längre, du måste söka någon annan hjälp också – så att jag kan fortsätta vara din vän och inte din terapeut!"

Hjälp för den som mår dåligt

För den som är sjuk och behöver hjälp gäller i stort sett samma saker som för den närstående, menar Barbro. Men det kan också hända att personen inte alls inser att hon eller han är sjuk eller har en funktionsnedsättning.
– Då måste omgivningen, det vill säga oftast de närstående, ta initiativ och hjälpa den som är sjuk att söka hjälp, säger Barbro.

– Men den som är sjuk kanske inte alls har samma syn på problemet eller ens håller med om att hon eller han behöver hjälp. Då finns det ju situationer när omgivningen kan söka hjälp för den som är sjuk – om det är fara för personens eller andras liv – och då blir det fråga om tvångsvård inom den psykiatriska vården. I en sådan situation råder jag de närstående att ta kontakt med närmaste psykiatriska akutmottagning.

När det är omgivningen som mår sämst av att en person är sjuk och inte fungerar som hon eller han brukar i samspelet med andra människor, uppstår ofta en svår situation, menar Barbro.
– Då är det väldigt viktigt att närstående söker stöd för egen del, för att få hjälp att hantera situationen.

Text: Pia Mattzon