På BonaVia är barnen och ungdomarna i fokus

Det är en sak att veta att man inte är ensam. Det är en annan sak att känna det. På BonaVia träffas barn, ungdomar och föräldrar där någon vuxen i familjen är beroende av alkohol, narkotika eller läkemedel. Här använder man gruppen som metod. Genom att träffa andra i liknande situation, motverkas känslan av ensamhet. 

BonaVia betyder Den goda vägen och verksamheten ligger i Haga i Göteborg. Rita Rådebratt är en av tre anställda och hon berättar om BonaVias arbete när Livlinan är på besök. 

BonaVia har verkat i Göteborg sedan 1991 och erfarenheterna visar att det hjälper att träffa andra i liknande situation. Det minskar känslorna av ensamhet, skuld och skam.

När man går på Bona Via deltar man i en grupp och följer ett pedagogiskt program med ett tema varje träff, berättar Rita.

Syftet med olika teman är att få mer kunskap om hur beroende kan påverka en familj och vad barnen och ungdomarna kan göra för egen del. 

Gruppernas storlek och innehåll är anpassade efter ålder:

Barngrupperna: 7-12 år. Träffas 15 gånger, 1 ½ timma per tillfälle (alltid efter skoltid)

Ungdomsgrupperna: 13-20 år träffas 15 gånger, 2 timmar per tillfälle (alltid efter skoltid)

Utöver dessa grupper finns också föräldragrupper och fortsättningsgrupper för ungdomar.

Även om det är allvarliga ämnen som behandlas är atmosfären positiv och full av hopp, säger Rita:

Delad erfarenhet och ökad kunskap ger hopp.

För BonaVia är det viktigt att nå ut. Att många ska känna till vad de gör och att verksamheten finns. För även som anhörig har man rätt att få kunskap och hjälp för egen del.

Gruppverksamheter som BonaVia finns runt om i Sverige.

På Drugsmart.com kan du söka vad det finns för stöd att få i ditt län: Läs mer! 

Ersta Vändpunkt har också information om var det finns hjälp att få.  Läs mer! 

 

Text & bild: Lovisa Bengtsson