”Otroligt roligt att sidan lever vidare”

Sidan som du vilar ögonen på just nu - Livlinan - kallades tidigare för Molnhopp. Det är forskare vid Göteborgs universitet som har tagit fram stödsajten tillsammans med en grupp ungdomar.  Vi på Livlinan har träffat Molnhopp.

Från vänster ser vi här Ingela, Barbro, Mikael, Pia och Lilas.

- Vi är så glada att sajten får leva vidare. Många som lever nära någon som mår dåligt tänker inte ens att de lever i en särskild situation. Det är en del av vardagslivet och därför är det många som inte ber om hjälp.

Det säger Barbro Krevers som är en av personerna bakom Molnhopp. Hela redaktionen består av:

Mikael Elf – psykolog och doktorande vid Psykologiska Institutionen Göteborgs universitet

Pia Mattzon – journalist, webbredaktör och kommunikatör

Ingela Skärsäter – sjuksköterska och professor i vårdvetenskap vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet

Barbro Krevers – arbetsterapeut, dr och forskare vid Institutionen för medicin och hälsa, Linköpings universitet

Lilas Ali – sjuksköterska och doktorand vid Sahlgranska Akademin, Institutionen för Vårdvetenskap och Hälsa, Götebogs universitet.

Molnhopp har varit en del av ett forskningsprojekt och för att den skulle leva vidare krävdes det att någon tog över driften av sidan. Numera är det organisationen Suicidprevention i Väst som har hand om Livlinan.

Redaktionen tycker att det är särskilt roligt att sajten är kvar eftersom det ligger så mycket arbete bakom den. Många har genom åren har varit generösa med sina berättelser.  Av att ge sin bild av hur det är att leva nära någon som mår psykiskt dåligt. Och berättandet i sig är viktigt. 

- Det sägs att berättandet är läkande. Jag tror att läsande kan ha samma effekt, säger Ingela Skärsäter.

När vi träffas och pratar om Livlinan och Molnhopp kommer samtalet in på bekräftelse. Redaktionen på Molnhopp har genom åren de har arbetat med unga närstående märkt hur betydelsefullt det är att få sin situation bekräftad. Att det är många gånger är tungt att vara närstående, även om det kan vara ens kompis eller någon i familjen som lider av psykisk ohälsa.

Nu när Livlinan tagit över sajten hoppas Molnhopp-redaktionen att sidan kan fortsätta att förmedla en viktig känsla. Nämligen känslan att man inte är ensam och att man som ung besökare till sidan kan får information och stöd. Lika viktigt är det att också visa på möjligheter och inge hopp!

Text och bild: Lovisa Bengtsson