En Livlina på nätet

Livlinan är en ny sajt för dig som lever lever nära någon som mår psykiskt dåligt. Oavsett om det är en kompis eller inom familjen, så bär ofta närstående på mycket oro och stora ansvarskänslor. Livlinans motto är att vara en mötesplats för att byta tankar, känslor och erfarenhet med andra som är i liknande situation. 

Den här sajten hette tidigare Molnhopp och den har varit en del i forskningsprojektet  
PS Young Support där man har följt unga med psykiskt sjuka närstående. Bland annat man studerat vad unga närstående har för behov och hur de upplever sin situation. Denna studien var sedan grunden för hemsidan Molnhopp som togs fram tillsammans med ungdomar. I Sverige.

På Livlinan hittar du information om psykisk ohälsa. Allt från lättare oro till svåra psykotiska tillstånd. Du kan också läsa om andra som har egen erfarenhet av att leva nära någon som är psykisk sjuk och få allmänna råd och tips om var man kan få hjälp.

Livlinan drivs av Suicidprevention i Väst som arbetar för att öka kunskapen om hur man kan förebygga självmord och självmordsförsök. Ett steg i det förebyggande arbete är att bryta tabun och myter kring psykisk ohälsa och öka kunskapen kring ämnet. Livlinan har en viktig del i vårt arbete.

 

 

 

 

 

Nyhetsarkiv