Var är Livlinan?
Livlinan.org ger stöd och information till unga som lever nära någon med psykisk ohälsa. På sajten kan man ställa frågor anonymt och få veta mer om vad psykisk ohälsa är. Här kan man också läsa om andras erfarenheter och om vilken hjälp man kan få.

Vad innebär psykisk ohälsa?
Det är ett brett begrepp som står för många olika tillstånd. Det kan vara allt från depression och ångest till ätstörningar och psykos. Även djup sorg och stress kan vara exempel på psykisk ohälsa.

Hur kan man hjälpa?
Vad man som närstående kan göra beror på vilket tillstånd den drabbade är i. På Livlinan kan man läsa om olika diagnoser, vad andra gjort i liknande situationer och vart man kan vända sig för att få professionell hjälp.

Att vara närstående
Det är lätt att glömma att tänka på hur man själv mår när någon i ens närhet mår dåligt. Det är vanligt att man bär på mycket oro och stora ansvarskänslor. Livlinan riktar sig till närstående och här finns råd om hur man kan stötta – utan att glömma sig själv.

Kontakta gärna oss om du vill beställa foldrar om Livlinan: info@suicidprev.com