Vanliga kriser

En kris är en naturlig reaktion på något svårt i livet. Vanligtvis rör det sig om en svår händelse man varit med om, en traumatisk kris. Men det kan också handla om kris orsakad av den egna utvecklingen, så kallade utvecklingskris. Eller både och.

Även om kriser innebär svåra perioder i livet så tar vi oss för det mesta igenom dem själva, med hjälp av stöd från människor omkring oss. Men kriser kan också bli så svåra att vi måste söka hjälp.

Traumatisk kris

En traumatisk kris kan handla om:

  • en närstående som dör – till exempel en förälder, kompis, syskon eller släkting
  • sjukdom och plötslig invaliditet – att få till exempel diabetes eller cancer eller att vara med om en olycka som leder till att man blir rullstolsburen
  • relationskriser – som att pojkvännen/flickvännen gör slut, att förhållandet "hänger i luften", eller otrohet
  • att tvingas vara på sjukhus, fängelse eller liknande – man förlorar en del av sin självständighet, tvingas vara nära personer man inte valt, osv
  • upplevelse av misslyckanden som har att göra med graviditet och att föda barn – till exempel att gå igenom en abort – även om den är frivillig, missfall, att inte kunna få barn
  • sociala misslyckanden och situationer där man känner stor skam – bland annat att bli avslöjad om man snattat eller när kompisar sett ens förälder då han/hon var manisk eller berusad, att bli vräkt från sin lägenhet
  • uppsägningar och påtvingade sociala uppbrott – kan också handla om att aldrig få ett jobb trots att man försöker
  • yttre katastrofer – som att bli utsatt för eller bevittna rån, våldtäkt, misshandel. Att vara med om eller bevittna en svår olycka, självmordshandlingar eller akut psykisk sjukdom.

Utvecklingskris

Ett exempel på utvecklingskris är tonårstiden. Det är en tid som handlar mycket om att hitta sig själv, hur man är och vill vara och på vilket sätt man ska ta sig vidare till vuxenlivet. Både känslor, tankar och kropp förändras mycket under denna period, som därför periodvis kan vara väldigt jobbig.

Ett annat exempel på kris som man ofta hör talas om är 40-årskrisen, som alltså är något som medelålders personer, som kanske dina föräldrar, tampas med. Om tonårstiden handlar om hur man ska hitta sig själv och sin plats i tillvaron, så handlar 40-årskrisen mer om att fundera på om livet blivit som man ville och hur man ska gå vidare.

Eftersom vi är olika personer med olika bakgrund och bagage så tar sig även kriser olika uttryck. Det som en person påverkas mycket av, påverkar någon annan mindre och tvärtom. Därför kan man inte säga något exakt om hur någon som till exempel bevittnat en misshandel kommer att reagera.

Text: Mikael Elf

Källa: Cullberg, Kris och utveckling